Správa apartmánov

Správa apartmánov

Majiteľ apartmánu podpisuje s prevádzkovateľom zmluvu o správe a následnom prenájme apartmánov v oblasti turizmu na dobu 15 rokov.

Zmluva je súčasťou nadobudnutia apartmánov a v prípade predaja sa prenáša na nového vlastníka apartmánov. V rámci tejto zmluvy je prevádzkovateľ zodpovedný chrániť a starať sa o majetok majiteľov apartmánov, o spoločné prevádzkové priestory , ako je recepcia, reštaurácia, prípadne wellness či iné priestory, ako aj celkový stav budovy a zabezpečovať opravy a výmeny poškodeného zariadenia.

Zároveň prevádzkovateľ zabezpečuje reklamné a iné aktivity pre maximalizovanie obsadenosti apartmánov s nájmom odpovedajúcemu luxusnému štandardu hotela a regiónu.


Prevádzkovateľ následne na kvartálnej báze informuje majiteľov apartmánov o nákladoch a obratoch komplexu a čistý zisk bezodkladne vypláca majiteľom apartmánov. (Na základe dlhoročných skúseností a vynakladaných aktivít môžu vlastníci apartmánov očakávať zisk z investície v rozmedzí od 4% ročne). Zisk sa pritom rozdeľuje rovnomerne medzi vlastníkov apartmánov, pričom percentuálny výpočet sa zakladá na pomere konkrétnej investície vlastníka apartmánu k celkovej hodnote všetkých apartmánov.

Vlastník apartmánov vie využiť apartmán i na vlastné účely, pričom musí tento zámer vzhľadom k podstate prenájmu formou hotelového komplexu včas vopred oznámiť prevádzkovateľovi. Za dané obdobie sa zároveň nepodieľa na rozdelení zisku z komplexu, no podieľa sa na pomerovom platení nákladov spojených s chodom komplexu. V prípade krátkodobej rezervácie vopred je daná rezervácia akceptovaná len za okolností, ak daný apartmán vlastníka nie je na dané obdobie už rezervovaný turistami.

Túžite po relaxe v horách? Zabezpečte si ho kúpou luxusného apartmánu s listom vlastníctva v TOP turistických lokalitách Rakúskych Álp.

+421 948 790 998


  Kontakt