Financovanie

Financovanie

Ako kupujúci nehnuteľností v Rakúsku ste chránený zákonom o stavebných zmluvách (BTVG) pri všetkých kúpach.

Kúpna cena je pevná cena, pri ktorej sa daň z predaja nemusí zaplatiť, ale je priamo započítaná daňovým úradom, pretože existuje nájom.

Kúpna cena nezahŕňa celkovo 7,66% dodatočných nákladov vypočítaných z čistej kúpnej ceny (daň, kataster nehnuteľností, zmluvné náklady a hotovostné náklady):

 • 4,24% dane z prevodu nehnuteľností (3,5% hrubej kúpnej ceny + 50% zmluvných nákladov),
 • 1,32% poplatok za zápis do katastra nehnuteľnosti (z brutto kúpnej ceny),
 • 1,5% zmluvné náklady,
 • 0,3% daňové poradenstvo,
 • 0,3% hotovostné výdavky.
 • Pri prenájme v rámci turizmu sa daň z obratu 10% platí daňovému úradu.
 • Úplné spracovanie zmlúv sa tak kompenzuje, takže sa v kúpe neodzrkadľujú žiadne ďalšie náklady.
 • Priebeh Vášho nákupu prebieha prostredníctvom rakúskeho správcu, ktorý je zodpovedný za právny priebeh.
 • Podpísaná rezervácia bude zaslaná mandatárovi na prípravu kúpnej zmluvy.
 • Ten potom zašle návrh na nadobúdateľa na prečítanie a preskúmanie. Po podpísaní kúpnej zmluvy a začiatku výstavby začne vyrovnanie finančných záväzkov prostredníctvom mandatára. Začiatok výstavby je vždy po predaní 50% projektu.
 • Súdom vymenovaný znalec musí vždy po dokončení požadovanej etapy výstavby danú skutočnosť potvrdiť v protokole o priebehu výstavby (pozri splátkový plán A).
 • Mandatár na základe danej skutočnosti požiada o prevod konkrétneho podielu kúpnej sumy na účet developera.
 • Platby za kúpu nehnuteľnosti nikdy neprebehnú priamo na účet developera. Toto predstavuje ďalšie bezpečnostné opatrenie podľa zákona o stavebných zmluvách.


Plán splátok a platieb za zariadenie

 • Splátky

Všetky platby sa uskutočňujú nasledovne:

Plán splátok (§ 9 ods. 4, Zmluva o stavebnom práve):
 • 15% na začiatku výstavby na základe právoplatného stavebného povolenia,
 • 35% po dokončení hrubej stavby a strechy,
 • 20% po dokončení rozvodov domu,
 • 12% po dokončení fasády a okien vrátane zasklenia,
 • 12% po ukončení zmluvy alebo po dohodnutom predčasnom odovzdaní skutočného predmetu zmluvy,
 • 4% po dokončení celého projektu (§ 4 ods. 1 č.1),
 • zvyšok po uplynutí troch rokov od odovzdania skutočného predmetu zmluvy, pokiaľ developer nezískal nároky na náhradu škody a škody prostredníctvom záruky alebo poistenia (§ 4 ods. 4 BTVG).

Plán platieb za zariadenie apartmánu:


 • 40% záloha,
 • 30% pri dodaní,
 • 20% po dokončení,
 • 10% po prevzatí po podpísanom preberacom protokole.

Zariadenie apartmánov:

Apartmány budú plne zariadené inventárom.

U nášho interiérového dizajnéra Vás čaká výber podláh, dverí a rôznych textílií ako aj rôzne vzory a farby, ktoré môžete podľa Vášho osobného vkusu doladiť.

Túžite po relaxe v horách? Zabezpečte si ho kúpou luxusného apartmánu s listom vlastníctva v TOP turistických lokalitách Rakúskych Álp.

+421 948 790 998


  Kontakt